Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Gönderilen makale daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir). Bir sempozyum veya kongrede özeti sunulan bir makalenin tam metni ile bu dergiye başvuru yapılabilir.
 • Makale dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir. Makale, dergi yazım kurallarına tam olarak uyması gerekmektedir. Örnek yazım kuralları şablon dosyası için şu bağlantıyı tıklayınız.
 • Telif formu dosyası eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanır. Dosya, makaleyle birlikte başvuru esnasında sisteme yüklenir. Örnek telif formu dosyası için şu bağlantıyı tıklayınız.
 • Makalenin intihal rapor dosyası Pdf biçiminde başvuru esnasında sisteme yüklenir.
 • Yazarlar için gerekli olan diğer bilgiler, Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Yazar Rehberi

Bu dergiye gönderilen makalelerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Aksi durumda olanlar değerlendirmeye alınmazlar.

 • Makale, başka bir yayın ortamında yayınlanmamış olmalıdır.
 • Makale, derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanıp gönderilmelidir.
 • Örnek makale şablon dosyası için şu bağlantı seçilmelidir. Şablon Dosyası
 • Makale, araştırma ve yayın etik kurallarına uygun olmalıdır. İntihal oranı %20'yi geçmemelidir. İntihal tespit raporu ve gerekli ise etik kurul onay raporu birlikte sisteme yüklenmelidir.
 • Yazarlar, makalenin dergide yayınlanması halinde telif haklarının dergiye aktarıldığını kabul ederler.
 • Yandaki telif formu eksiksiz olarak doldurup imzalandıktan sonra makale başvuru esnasında sisteme yüklenmelidir. Telif Formu

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.