Yazım Kuralları

  1. Dergimizdeki yazılar makale başlığı, özeti, anahtar kelimeleri, giriş, yöntem, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Başlık, yazının içeriğini kısaca ve çekici bir şekilde yansıtmalıdır. Özet, araştırmanın ana fikrini ve sonuçlarını özetlemelidir ve 300 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler, yazının içeriği ile ilgili en önemli kelimeleri belirtmelidir ve 3-5 kelime arasında olmalıdır. Giriş, yazının konusunu ve önemini açıklamalı ve okuyucuların ilgisini çekmelidir. Yöntem bölümü, araştırmanın yapılışı ve sonuçlarını detaylı bir şekilde anlatmalıdır. Sonuç bölümü, araştırmanın sonuçlarını ve kısaca değerlendirmesini sunmalıdır.Kaynaklar bölümü, yazının içinde atıfta bulunulan tüm kaynakları belirtmelidir.
  2. Tüm yazılar Times New Roman 11 punto yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Metinler, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  3. Örnek makale şablon dosyası için şu bağlantı seçilmelidir. Şablon Dosyası
  4. Yazarlar, yazılarının herhangi bir telif hakkı ihlalinden sorumludur ve bu durumda olası tüm hukuki sorumluluğu kabul ederler. Yazarlar, telif hakkı formunu imzalayıp başvuru esnasında (Pdf) makale ile birlikte sisteme yüklemelidir.
  5. Dergiye yalnızca orijinal ve yayınlanmamış araştırmalar kabul edilir. İntihal oranın %20’yi geçmemelidir. İntihal sonuç raporu mutlaka makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.
  6. Kaynaklar, APA (American Psychological Association) tarzında belirtilmelidir.
  7. Makaleler Microsoft Word belge formatında gönderilmelidir.